หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

โรงเรียนบ้านวังช้างและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียน
“เด็กเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

     

     

<<ดูรูปทั้งหมด>>

ข่าวการศึกษา