หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ต้อนรับนักเรียนเปิดเรียนปีการศึกษา2562

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวสมศรี รอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและครูเวรประจำวันได้ยืนต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองหน้าโรงเรียน ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562

        

โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

วันที่ 31 มกราคม 2562 โดย นางสาวสมศรี รอดทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บริเวณหาดแหล่มแท่น หมู่ 1 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

           

      

<<ดูรูปทั้งหมด>>

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2562

โรงเรียนบ้านวังช้างและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ต้อนรับศักราช 2562 

        

              

<<ดูรูปทั้งหมด>>