หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562วันที่15-16สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2561

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังช้าง วันที่ 10 สิงหาคม 2561

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 บนที่ดินของนายอุดม มารัญพาล ซึ่งอุทิศให้จำนวน 15 ไร่ โดยในระยะเริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกั้นและมุงด้วยจาก จุนักเรียนได้ประมาณ 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังช้างเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 197 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน

อ่านประวัติความเป็นมา

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 กรกฏาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

   

กิจกรรมวันภาษาไทย 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562  โรงเรียนบ้านวังช้างได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคมโดยจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย รวมไปถึงสามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

    

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 นางสาวสมศรี รอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

   

ถวายเทียนพรรษาวัดเอราวัณนันทิยาราม

วันที่ 15 กรกฏาคม 2562  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดเอราวัณนันทิยาราม เนื่องในวันเข้าพรรษา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พร้อมทั้งพัฒนาวัด

   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้างจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนมีสายใยความผูกพันธ์และอบอุ่นในสถาบันครอบครัว

Read More Button

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

Read More

กระทรวงพลังงาน อบรมการใช้และอนุรักษ์การใช้พลังงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More DE; ?>

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More

รับการนิเทศก์โดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล นิเทศก์การศึกษา

Read More