หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562วันที่15-16สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2561

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังช้าง วันที่ 10 สิงหาคม 2561

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 บนที่ดินของนายอุดม มารัญพาล ซึ่งอุทิศให้จำนวน 15 ไร่ โดยในระยะเริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกั้นและมุงด้วยจาก จุนักเรียนได้ประมาณ 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังช้างเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 197 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน

อ่านประวัติความเป็นมา

กิจกรรมอนุรักษ์ปูไทย และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯวิทยาเขตชุมพร ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์ปูไทย และรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนได้มีส่วนร่วมสร้างภาพปู ที่ประดิษฐ์จากขยะที่เก็บได้จากทะเล

      

 

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผอ.สมศรี รอดทอง และคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว

    

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งในรูปแบบการทดลอง และประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์

         

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 "วังช้างเกมส์ 2562"

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังช้างจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 "วังช้างเกมส์ 2562"  เพื่อส่งเสริมนักเรียนทางด้านกีฬา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และต่อต้านยาเสพติด 

       

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้างจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนมีสายใยความผูกพันธ์และอบอุ่นในสถาบันครอบครัว

Read More Button

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

Read More

กระทรวงพลังงาน อบรมการใช้และอนุรักษ์การใช้พลังงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More DE; ?>

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More

รับการนิเทศก์โดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล นิเทศก์การศึกษา

Read More