หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ถวายเทียนพรรษาวัดเอราวัณนันทิยาราม

วันที่ 15 กรกฏาคม 2562  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมถวายเทียนพรรษา วัดเอราวัณนันทิยาราม เนื่องในวันเข้าพรรษา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พร้อมทั้งพัฒนาวัด

   

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 5 กรกฏาคม 2562  นางสาวสมศรี รอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะครูและนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี

        

อบรมเด็กไทย...ห่างไกลยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนต่างๆในเขตตำบลชุมโค

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรมเด็กไทย...ห่างไกลยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนต่างๆในเขตตำบลชุมโค ซึ่งได้รับความรู้จากท่านกิติพงศ์ โสมณะ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมคณะ และเรียนรู้เพศวิถีจาก รพ.สต.ชุมโค

     

คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 1 กรกฏาคม 2562  คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร