หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 "วังช้างเกมส์ 2562"

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านวังช้างจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 "วังช้างเกมส์ 2562"  เพื่อส่งเสริมนักเรียนทางด้านกีฬา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และต่อต้านยาเสพติด 

       

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 กรกฏาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

   

กิจกรรมวันภาษาไทย 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562  โรงเรียนบ้านวังช้างได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคมโดยจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย รวมไปถึงสามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

    

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 นางสาวสมศรี รอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562