หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2562วันที่15-16สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2561

ประกวดกองเชียร์ วังช้างเกมส์ 2561 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังช้าง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านวังช้าง วันที่ 10 สิงหาคม 2561

เกี่ยวกับโรงเรียน

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังช้าง ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2481 บนที่ดินของนายอุดม มารัญพาล ซึ่งอุทิศให้จำนวน 15 ไร่ โดยในระยะเริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกั้นและมุงด้วยจาก จุนักเรียนได้ประมาณ 30 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังช้างเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอุบาลปีที่1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 197 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน

อ่านประวัติความเป็นมา

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 : โรงเรียนบ้านวังช้างและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ นำโดย นางสาวสมศรี รอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชุมพร ในกิจกรรม "ปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดชุมพร เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2562" ณ พื้นที่บ้านคลองวังช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

    

ต้อนรับนักเรียนเปิดเรียนปีการศึกษา2562

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวสมศรี รอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและครูเวรประจำวันได้ยืนต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองหน้าโรงเรียน ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562

        

โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

วันที่ 31 มกราคม 2562 โดย นางสาวสมศรี รอดทอง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ บริเวณหาดแหล่มแท่น หมู่ 1 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

           

      

<<ดูรูปทั้งหมด>>

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2562

โรงเรียนบ้านวังช้างและโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

โรงเรียนบ้านวังช้างจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนมีสายใยความผูกพันธ์และอบอุ่นในสถาบันครอบครัว

Read More Button

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

Read More

กระทรวงพลังงาน อบรมการใช้และอนุรักษ์การใช้พลังงานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More DE; ?>

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง

Read More

รับการนิเทศก์โดยคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล นิเทศก์การศึกษา

Read More