หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ  เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง มอบหมายให้นางรำพึง  เรืองวิเศษ และนางสาวจันทร์ศรี  ชอบสอน ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง นำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้างเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ประจำปี 2565 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1  ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) โดยมีนางสาวนุวรรณ ธัญญลักษณ์ และนางอัจฉรีย์  เกษเสมา ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง คณะครู และลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนบ้านวังช้าง ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้ลูกเสือได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือ

อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์

“ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างและคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ “ครูชุมพรวิถีใหม่ ใส่ใจการเรียนรู้เชิงรุก ACTIVE LEARNING” ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. QUICK POLICY พร้อมทั้งพัฒนาให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งความสุข มีความปลอดภัย สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (BEST PRACTICE) ได้

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้างมอบหมายให้นางรำพึง เรืองวิเศษ และนายจิรเมธ กลมเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง นำลูกเสือสำรองเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร