หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

  

 


โรงเรียนบ้านวังช้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 โทรศัพท์ 077-655290