หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง โดยท่านผอ. สมศรี รอดทอง คณะครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเอราวัณนันทิยาราม