หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

กิจกรรมวันเด็ก 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับนักเรียน โดยมีผู้ใหญ่รุ่ง ดวงภุมเมศร์ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เด็กๆทุกคนได้รับความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้จากทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน ในการนี้โรงเรียนบ้านวังช้างขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้