หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับ นายวิชิต สุขประวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 4 และ นายภาวัช ศรีวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้้านนาแซะ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลในครั้งนี้