หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) ว่าที่ร้อยตรีวิชิต สุขประวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม และนายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖(บ้านพละ) คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์การศึกษา(เลือกรายการ) ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลในครั้งนี้