หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวังช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านวังช้าง โดยมีนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธี