หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

หน้าหลัก

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังช้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 7 ฐาน เพื่อตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และเพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยและหลักการพูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง