หมู่ที่4 ตำบลชุมโค,
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

 
ข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านวังช้าง

 

อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2542